Informaţii de Interes Public

Procedură de sistem - comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale - Detalii

GHID EXPLICATIV

Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din

oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale - Detalii