Organigrama Primaria Corlăteni
Organigrama și a statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Corlateni aprobate prin hotararea nr.43 din 31.08.2018